โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ยึดมั่นในศาสน์ เคร่งครัดต่อวินัย ใฝ่หาความรู้

ตารางและรหัสห้องเรียน

สามัญศึกษาและอิสลามศึกษา

<< คลิ๊กที่นี่ >>

แบบสอบถามรายสัปดาห์

(กรุณาตอบแบบสอบถามเป็นรายสัปดาห์เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนออนไลน์)

<< คลิ๊กที่นี่ >>

รายชื่อนักเรียนอิสลามศึกษา(ดูตามห้องเรียนสามัญศึกษา) คลิ๊กที่นี่

ตัวอย่างการดูห้องเรียนอิสลามศึกษา คลิ๊กที่นี่

ขั้นตอนการเข้าเรียนออนไลน์

ขั้นตอนการเข้าเรียนออนไลน์

(วิดีโอ)

วิธีแสดงหน้าจอโทรศัพท์ไปยังทีวี (คลิ๊กลิ้งค์ด้านล่าง)

ลิ้งค์ที่ 1     |     ลิ้งค์ที่ 2     |     ลิ้งค์ที่ 3

โปรแกรม/แอพลิเคชั่นที่ใช้ในการเรียนออนไลน์

Google Classroom (App การเรียนการสอน ให้การบ้าน ตรวจการบ้านแบบไร้กระดาษ)  ดาวน์โหลดAppฟรี 

Google Classroom

Google Meet