วันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอร์เร็นซ์ ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความยินดี กิจกรรมพิธีมอบทุนซากาตจากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ให้แก่นักเรียนในโครงการอูมาร์-รัตติยา สานรัก ร่วมกับบุคลากรและบุคลากรสนับสนุนของโรงเรียน ได้รับเกียรติจากนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ที่มาเปิดพิธีโดยเป็นผู้บรรยายในความสำคัญของการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาทักษะของนักเรียนที่ด้อยโอกาส การมอบทุนซากาตในครั้งนี้ จึงเป็นการสนับสนุนที่สำคัญต่อการศึกษาและการเติบโตของนักเรียนที่มีความสามารถ โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้แก่ทุกคน โดยไม่คำนึงถึงส่วนแบ่งสังคมหรือฐานะเศรษฐกิจ

วันที่ :2024-04-04