ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้มีการจัดกิจกรรมรอมาฎอนสานสัมพันธ์ ภายใต้การดูแลของกองกิจการจิตอาสา โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและความเข้าใจกัน พิธีเปิดของกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน โดยได้เชิญคณะครูโรงเรียนและบุคลากรผู้บริหารมาร่วมเปิดพิธีด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย เช่น การแสดงศิลปะท้องถิ่น การแข่งขันเกมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน กิจกรรมรอมาฎอนสานสัมพันธ์นี้เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเสริมความเข้มแข็งและความเข้าใจระหว่างกลุ่มของนักเรียนจิตอาสา และเป็นการยืนยันถึงความสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมจากบุคลากรทุกท่านในโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์อย่างเต็มที่

วันที่ :2024-03-20