วันที่ 18 มีนาคม 2567 - ในวันจันทร์ที่ผ่านมาที่โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้มีการแข่งขัน "Math Game" ซึ่งเป็นการแข่งขันที่นำเสนอความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในรูปแบบที่สนุกสนานและน่าสนใจอย่างมาก กิจกรรมนี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 การแข่งขันนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน โดยมีการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้นักเรียนต้องการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเต็มที่ โรงเรียนต้องการให้นักเรียนมีความเข้มแข็งในทักษะทางคณิตศาสตร์และใช้ความคิดอย่างเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน ในการแข่งขันนี้ นักเรียนจะต้องทำการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ซับซ้อนต่างๆ ในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการใช้ความคิดอย่างเชี่ยวชาญและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ต่างๆ เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องในเวลาที่กำหนด นายไพศาล ตอยิบ ประธานโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้กล่าวว่า "การแข่งขัน Math Game เป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างสรรค์และส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนของเรา หวังว่าการแข่งขันนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีและสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน" หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น มีนักเรียนหลายคนที่ได้รับรางวัลและความยินดีจากคณาจารย์และผู้ปกครอง การแข่งขัน Math Game ได้เป็นที่ยอมรับและมีความสำเร็จอย่างสูงในโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และจะเป็นเรื่องปกติที่จะมีการจัดแข่งขันคณิตศาสตร์ในอนาคตอีกเช่นกัน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างนักเรียนที่มีทักษะคณิตศาสตร์ที่ดีในอนาคตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วันที่ :2024-03-18