วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอร์เรนซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เป็นประธานเปิดการอบรมละหมาดแบบฉบับนบี พร้อม ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการ และหัวหน้าอิสลามศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด จัดโดย คณะกรรมการมัสยิด ให้แก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 254 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติศาสนกิจแบบฉบับนบีได้อย่างถูกต้อง วิทยากร อต.มูฮัมหมัดซัลมาน คอยา อ.รุสลัน หะยีมะลี และวิทยากรกระบวนอัตตัรกียะห์ ผู้รับใบอนุญาตกล่าวว่า การละหมาดไม่ใช่วิชาที่เรียนในห้องเรียนเท่านั้น การละหมาดมีความสำคัญสำหรับมุสลิมทุกคน เป็นสิ่งที่ท่านนบีสั่งเสียก่อนจะวาฟาต(เสียชีวิต)เป้าหมายการละหมาดคือให้พวกเรารอดพ้นจากอาซาบ(การลงโทษ)ของอัลลอฮ์ตะอาลา จงเชื่อมั่นในตนเอง จงหมั่นขออภัยกับอัลลอฮฺ ตะอาลา จงหมั่นขอดูอาร์กับอัลลอฮฺ ตะอาลา จงมีความหวัง "อัตตัรกียะห์จะไม่ก้าวไปข้างหน้าหากปราศจากอิสลามศึกษา"

วันที่ :2024-02-12