โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครด้วยตนเองในวันที่ 3 - 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนจะจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2567 และประกาศผลการสอบคัดเลือกในวัน 18 มีนาคม 2567 นี้ต่อไป

วันที่ :2024-02-03