โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ต้อนรับคณะสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 13.30 น. ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์ อาจารย์ไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการพร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ร่วมให้การต้อนรับคณะสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา โดยคณะที่มาเยือนในครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนคณะจากโรงเรียนอิสลามสันติชน โรงเรียนท่าอิฐศึกษา โรงเรียนนูรุลอิสลาม โรงเรียนอัลกุรรอฮ โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ โรงเรียนจงรักสัตย์ จำนวนกว่า 30 ท่าน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย สวัสดิแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับคณะดังกล่าวด้วย พร้อมกับกล่าวว่าจะลงมาดูงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาของจังหวัดนราธิวาสโดยรวมให้เกิดการพัฒนา และสร้างให้เกิดการขยายผลให้ดีขึ้นต่อไปโดยใช้ Model จากโรงเรียนที่มีความเด่นในด้านต่าง ๆ สร้างระบบพี่เลี้ยงให้เกิดแก่โรงเรียนที่ต้องการพัฒนา รวมถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการในการสนับสนุนกิจการของโรงเรียนเหล่านี้ในด้านต่าง ๆ อีกด้วยเช่นกัน

วันที่ :2024-01-29