วันที่ 15 มกราคม 2567 - โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้จัดกิจกรรมสำคัญในวันครู เพื่อเป็นการเชิญเกียรติและขอบคุณครูทุกท่านที่ทำหน้าที่สอนและแนะนำในการศึกษาสู่นักเรียนทุกคน ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ร่วมสนุกกันอย่างเต็มที่ เปิดงานโดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน มีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของรางวัล ได้มีการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลครูประจำปี นอกจากนี้ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ขอขอบคุณนักเรียน ครู และผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมกันให้กำลังใจและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมนี้อย่างหลากหลาย ทำให้งานนี้เป็นที่สำเร็จและเต็มไปด้วยความสุขและความทรงจำที่ดี ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ วันนี้

วันที่ :2024-01-15