วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์ไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีกล่าวโอวาทและร่วมยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 40 พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

วันที่ :2023-03-14