วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เปิดรับสมัครนักรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์) ทางโรงเรียนขอขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานของท่านมาศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์เป็นอย่างสูง

วันที่ :2023-03-11