วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Sutan ismail Petra Internaonal Islamic University ประเทศมาเลเซีย เพื่อมาสานสัมพันธ์ไมตรีทางด้านการศึกษา พร้อมทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ทุนการศึกษากับโรงเรียน

วันที่ :2023-02-20