วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายมะยิ ยะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้รับมอบหมายจากนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ได้ต้อนรับคณะครูจาก MSU COLLEGE KOTA BHARU,MALAYSIA โดยทาง MSU COLLEGE ได้มาเยี่ยมและทำการแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนการสอน,วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชุมชน

วันที่ :2023-02-11