วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายทวี สอดส่อง อดีตเลขาธิการ ศอ.บต. มาเป็นประธานเปิดพิธี ให้การต้อนรับโดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ โดยในปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโดยการแยกระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง โดยนักเรียนหญิงจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2566 ส่วนนักเรียนชายจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2566 กีฬาในการแข่งขันประกอบด้วยกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง แบตมินตัน แชร์บอล และอื่นๆอีกมากมาย

วันที่ :2023-01-30