วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลาม จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ประธานในพิธีโดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน ทั้งนี้ได้มีคณะอาจารย์อาซาตีซะห์ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในปีนี้ครูดีเด่นประจำปี คือ อต.ซูลกิฟลี บูกู๊ ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ จัดโดยฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

วันที่ :2023-01-18