วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เป็นประธานเปิดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภายใต้โครงการจิตอาสาสาธารณสุขและงานพยาบาล แก่นักเรียนจิตอาสากว่า 100 คน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเพื่อช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุหรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมี ศูนย์พิทักษ์ภัย อปพร.จังหวัดนราธิวาส "หากเราเหนื่อยพักเราจะหายเหนื่อย หากไม่สบายรักษาก้อหายป่วย หากเราป่วยจิต เพียงแค่กำลังใจให้แก่กันเราสามารถหายได้ " คำกล่าว นายไพศาล ตอยิบ ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้และฝึกทักษะการช่วยเหลือและกู้ภัยเบื้องต้นสามารถรับมือในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วันที่ :2023-01-17