วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชุนนราธิวาส จัดโครงการ รวมน้ำใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 10 ในความอุปภัมภ์ของมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา ณ หมู่บ้าน ห้วยส้าน ตำบลห้วมชมพู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นำโดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และคณะทีมงานจากหน่วยงานต่างๆ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งในและนอกโรงเรียนมา ณ โอกาสนี้

วันที่ :2022-12-18