วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้ร่วมกับกิจกรรมตลาดนัดชุมนุม ได้รับเกียรติจากนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ ในกิจกรรมประกอบด้วยการมอบรางวัลพ่อดีเด่น พ่อในดวงใจ รางวัลโหวตตลาดนัดชุมนุมดีเด่น และอื่นๆอีกมากมาย จัดกิจกรรมโดยฝ่ายกิจการนักเรียน

วันที่ :2022-12-07