วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดกิจกรรมรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี โดยในปีนี้ทางโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้ผลคะแนนดีเด่น 3.75 - 4.00 จำนวน 1,500 กว่าคน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกระดับโรงเรียนได้แก่ เด็กหญิงอัญญาณี เจนวิทยานันท์ ม.2/16,นางสาวหะซานะฮ์ สุมาลี ม.5/12 และ เด็กหญิงนูรซัลวาณา อาแว ม.1/14 (ตามลำดับ) ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและการงานตลอดไป

วันที่ :2022-11-28