วันที่ 20 เมษายน 2565 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนได้มอบทุนซากาตแก่เพื่อนครูและบุคลากรที่ยากไร้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเดือนรอมฎอนนี้

วันที่ :2022-04-20