วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 นายไพศาล ตอยิบผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสโดยหัวหน้าควบคุมโรคติดต่อและคณะ ในการอำนวยความสะดวกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่บุคลากรโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ณ ห้องประชุม 515 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ :2022-01-06