วันพฤหัสบี ที่ 8 เมษายน 2564 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้เป็นประธานเปิดพิธีในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ VDO การสอนออนไลน์พิชิต COVID-19 ภายใต้โครงการ อิสลามศึกษาภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอร์เร็นซ์ โดยท่านได้ส่งเสริมให้บุคลากรครูโรงเรียนพัฒนาด้านสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์และสามารถต่อยอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์กับนักเรียนต่อไป

วันที่ :2021-04-08