โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้รับรายงานตัวนักเรียนใหม่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 - 7 เมษายน 2564 ทั้งนี้ได้มีผู้ปกครองและนักเรียนมารายงานตัวตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนได้กำหนด ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการปกครองดูแล และอบรมสั่งสอนลูกหลานของท่าน

วันที่ :2021-04-04