วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้ต้อนรับคณะฝ่ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ศาลปกครองยะลา และได้เปิดพิธีการให้ความรู้ด้านกฏหมาย เรื่องศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บรรยายโดยคณะทีมงานจากสำนักงานศาลปกครองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ :2021-02-11