วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้จัดอบรมและบรรยายพิเศษ "พลังแห่งความดี สร้างคนดี ทำความดี สร้างความสุขสู่ชุมชน" วิทยากรโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ โดยมีนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการเป็นประธานในพิธี

วันที่ :2020-10-03