วันนี้ (25-8-63) ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ให้การต้อนรับ Mr.Dicky Komar อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินโดนีเซียกับประเทศไทยผ่านมิติทางการศึกษา พร้อมกันนี้ ร่วมกันลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการใช้ภาษามลายู จำนวน 2 วัน ให้แก่บุคลากรโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาและโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จำนวนกว่า 350 ท่าน เปิดห้อง INDONESIA CONNER ณ ห้องสมุดโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นายไพศาล ตอยิบ กล่าวว่าวันนี้อัตตัรกียะห์มีความยินดีอย่างยิ่งทางท่านอุปทูตและคณะ ฯให้เกียรติมาเยือนและได้ชมบรรยากาศการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และถือเป็นโอกาสที่ดีในการขยายการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิและศักยภาพภาพทางการศึกษาของจังหวัดชายแดนใต้ ที่สำคัญถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างงมากในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซียตลอดระยะ 70 กว่าปีที่ผ่านมาและจากนี้ไปอีกด้วย

วันที่ :2020-08-25