วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นำโดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ได้พาคณะผู้บริหารและครูฝ่ายบยาบาลและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อบรมมาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่วิชาชีพโรคระบาดโดยเฉพาะ

วันที่ :2020-07-11