วันที่ 16 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนพิเศษ ด้านการพัฒนาการศึกษา พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ในโอกาสเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมแนวทางการวางมาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 รองรับการเปิดเทอมของนักเรียน พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรในการดำเนินงานต่อไป

วันที่ :2020-07-01