โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดกิจกรรมมอบของยังชีพให้กับนักเรียนที่ยากไร้ เมื่อเวลา 09.00 น. นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนได้เป็นประธานในพิธีมอบของยังชีพให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่ยากไร้โดยทางโรงเรียนร่วมกับมูลนิธิมัรฮามะห์ โดยได้มอบของยังชีพให้กับผู้ยากไร้เป็นจำนวน 50 กว่าครอบครัว

วันที่ :2020-04-13