วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยในปีนี้ได้มีผู้สมัครประมาณสองพันคน นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และอาซาตีซะห์ ขอขอบคุณผู้ปกครอง ทุกท่านที่ได้นำบุตรหลานของท่านมาสมัครเรียน ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันไวรัสโควิด19 ที่ได้แพร่กระจายเชื้อในปัจจุบันโดยได้นำเจลล้างมือและแอลกอฮอลมานำ ณ จุดต่างๆเพื่อบริการให้กับทุกคนที่ได้เข้ามาในโรงเรียนอีกด้วย

วันที่ :2020-03-14