วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ มอบหมายให้นายลูซาน ตอยิบ ผู้ช่วยผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณาจารย์จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโอกาสศึกษาดูงานการเรียนการสอนของโรงเรียน ในด้านต่างเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

วันที่ :2020-02-22