วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ได้ ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง University Muhammadiyah Malang ประเทศอินโดนีเซีย กับโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส พร้อมรับประทานอาหารค่ำโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ท่านพาตีเมาะ สะดียามู)และ ประธานสภาวชช. ผอ.วชช.นราธิวาสให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันที่ :2020-02-15