วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการเป็นประธานเปิดพิธีการแนะแนวการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ในประเทศอินโดนีเซีย โดยทางผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้สำหรับนักเรียนในโครงการบ้านศาลรักที่สนใจศึกษาต่อในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนในต่างประเทศและมีผลการเรียนที่ดี เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถแต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ

วันที่ :2020-02-03