วันที่ 29 - 30 มกราคม 2563 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดกิจกรรมมหกรรมตลาดนัดชุมนุม โดยทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ชุมนุมของนักเรียนทุกชุมนุมได้แสดงศักยภาพของตน ทั้งนี้เพื่อให้แต่ละชุมนุมได้แสดงความสามารถของตนให้เพื่อนนักเรียน ครู ได้รับชมชุมนุมของตนเอง ในสโลแกน ชม ช่วย แชร์ ก้าวไกลเทคโนโลยี โดยทางโรงเรียนให้แต่ละชุมนุมนำเสนอผลงานของตนเองผ่านเพจของตลาดนัดชุมนุมโดยชุมนุมที่ได้รับรางวัลคือชุมนุมที่ได้รับการชม และ แชร์ ได้มากที่สุด

วันที่ :2020-01-29