วันที่ 25 - 27 มกราคม 2563 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์จัดโครงการทัศนศึกษานักเรียนบ้านศาลรัก โดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนนำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนในโครงการบ้านศาลรักทัศนศึกษา ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษธานี และชมหมู่เกาะต่างๆ และร่วมกิจกรรมการนันทนาการอีกมากมาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในโครงการบ้านศาลรัก ซึ่งเป็นนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการเรียน

วันที่ :2020-01-25