วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้จัดงานวันครูแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 เปิดพิธีโดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน เปิดงานแสดงโดยนักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหัวข้อ มิอาจลืมพระคุณครู มีการมอบของรางวัลให้กับครูดีเด่น ครูอวุโส และรางวัลนักเรียนที่ได้แข่งขันในกิจกรรมวันครูแห่งชาติ

วันที่ :2020-01-18