วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสติดตาม หลักสูตรพหุวัฒนธรรม โดยนายลูซาน ตอยิบ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนอัตตักรียะห์อิสลามียะห์เป็นประธานในการต้อนรับในครั้งนี้

วันที่ :2020-01-09