วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียน SMAN 9 Malang Indinesia เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ในระหว่างวันที่ 22 -28 ธันวาคม 2562

วันที่ :2019-12-24