โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการ รวมน้ำใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนศิวิไลวิทยา บ้านห้วยมะหินฝน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 นำทีมโดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์อิสลามียะห์ พร้อมคณะผู้บริหารได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนพร้อมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับนักเรียน โดยใช้งบประมาณของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์และงบประมาณส่วนหนึ่ง ประมาณ หนึ่งแสนกว่าบาท ได้มาจากการรับบริจาคพี่น้องประชาชนในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในครั้งนี้

วันที่ :2019-12-21