วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ประเทศไทย กับ สถาบันฝึกอาชีพ เมืองปาเสมัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย Kolej Vokasional Pasir Mas Kelantan Malaysia

วันที่ :2019-11-30