วันที่ 27 ตุลาคม 2562 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ประชุมครู และอาซาตีซะห์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมดาวูดฯ ประธานในพิธีโดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

วันที่ :2019-11-01