โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดคณะทำงานแปลหนังสือเรียนทางไกล หลักสูตรการจัดการศพ และ หลักสูตรการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮฺ ฉบับภาษาไทย ในวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2562 ณ บักกะฮ์แลนด์ ฟาร์ม แอนด์รีสอร์ท ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

วันที่ :2019-10-31