วันที่ 26 กันยายน ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเร้นซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ให้การต้อนรับ นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศ อินโดนีเซีย นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย6 แห่งจาก เมือวบันดุงและเมืองมาลัง เข้าเยี่ยมชมการโรงเรียนอัตตัรกียะห์ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย

วันที่ :2019-09-30