วันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์ ดรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เมืองนราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ มอบหมายให้นายลูซาน ตอยิบ ผู้ช่วยผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน จากประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมการเรียนการสอนของนักเรียน ทั้งสร้างความเข้าใจให้กับสื่อมวลชน เรื่องการบูรณาการการเรียนการสอน และแนวทางส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรัก สามัคคีภายในชุมชนและสังคมโดยรวม ทั้งนี้ นายลูซาน ตอยิบ ได้กล่าวบรรยายสรุปนำเสนอการจัดการเรียนการสอน และการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาฝึกงานจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 7 คน ฝึกการสอนภายในโรงเรียนจำนวน 3 สัปดาห์ (24 สิงหาคม -13 กันยายน 2562) และในวันที่ 14 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนจะจัดส่งนักเรียนจำนวน 50 คนเดินทางไปแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนต่างในประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย

วันที่ :2019-09-04