วันที่ 1 กันยายน 2562 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ มอบหมายให้ นางพัรชินทร์ หะยีอีแต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ ISEP นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 โรง ได้แก่ โรงเรียน Bogor, Tazkiya Malang, Sman 9 Malang, As-Shofar Riau, Mcgrath As-Shofar Riau โดยนักเรียนแลกเปลี่ยนในครั้งจำนวน 46 คน

วันที่ :2019-09-01