วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 นางพัชรินทร์ หะยีอาแว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดพิธีโครงการอบรม การทดลองใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีฮาลาล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น บรรยาย ดร.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด และ ดร.มูหามัดรูยานี บากา โดยวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาฯ นักเรียนที่เข้าอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการ SMAP

วันที่ :2019-08-21