วันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอร์เรนซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เมืองนราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการพร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลพระราชทาน ในโอกาสที่โรงเรียนอัตตัรกียะห์เข้ารับการประเมินรางวัลพระราชทานประจำปี 2562 ซึ่งมีด้วยกัน 4 ประเภท คือ ประเภทผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ นักเรียนมัธยมปลายและนักเรียนมัธยมต้น ทั้งนี้ ได้มีการจัดแสดงผลงานทั้ง 4ประเภท และมีการแสดงวิสัยทัศน์ของแต่ละประเภทอีกด้วย

วันที่ :2019-08-04