วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ให้การต้อนรับ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในโอกาสเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีภายใน 3 ประเทศ ครั้งที่ 17 มีสถานกงศุลอินโดนีเซีย สถานกงศุลมาเลเซีย และโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์(ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกัน ซึ่งจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้มี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันและครั้งถัดไปจะเป็นสถานกงศุลมาเลเชียเป็นเจ้าภาพต่อไป

วันที่ :2019-08-03