วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อมาศึกษาดูงานการเรียนการสอนของห้องเรียนโปรแกรมต่างๆของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียนโปรแกรมUP,GATE,SMAP,AP,AEP,EP วัตถุประสงค์เพื่อนำไปพัฒนาและสร้างสัมพันธ์ไมตรีระหว่างโรงเรียน

วันที่ :2019-07-23