วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางรัตติยา ตอยิบ ประธานมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา และนายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พร้อมคณะให้การต้อนรับ ในการนี้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มหาคัมภีร์ อันตุละอาด แปลภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย ฉบับพระราชทาน และมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน พร้อมเยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา มีนักเรียน 4,036 คน

วันที่ :2019-07-04