วันที่ 9 มกราคม 2561 นายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยนางรัตติยา ตอยิบ ประธานมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา ได้เปิดพิธีมหกรรมงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใตหัวข้อ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการนี้ทางโรงเรียนได้มีการจัดนิทรรศการต่างๆของสาระทั้งสามัญศึกษาและอิสลามศึกษา มีการแสดงบนเวทีหลากหลายอาทิเช่น การแสดง Science Show การแข่งขันขูดมะพร้าว การแสดงอารยธรรมโบราณ ประกวดการอ่านอัลกุรอาน การแข่งขัน Sajak และอื่นๆอีกมากมาย มหกรรมงานวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 ในปีนี้จัดขึ้นวันที่ 9 -11 มกราคม 2561 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมได้ตั้งแต่วันที่ 9-11 มีนาคม 2561 สำหรับพิธีปิดงานวันวิชาการได้รับเกียรติจากนายลูซาน ตอยิบ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนได้มาเป็นประธานปิดพิธีในครั้งนี้ โดยก่อนปิดพิธีนั้นได้มีการมอบของรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1,2และ3 การปิดพิธีในครั้งนี้ได้จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2561 เนื่องจากในวันที่ 11 มีนาคม 2561 สภาพอากาศไม่อำนวย

วันที่ :2018-01-09